วาสนา ศรีวิเศษ

โพสต์25 ก.ค. 2560 05:55โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2560 05:57 ]
ชื่อ นางวาสนา ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
25 ก.ค. 2560 05:55