กาญจนา ชนะพาล

โพสต์17 ก.ค. 2560 05:14โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2560 05:15 ]

ชื่อ          นางกาญจนา  ชนะพาล

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการ 

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Micromedia Flash8 

               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
17 ก.ค. 2560 05:14