พิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์

โพสต์11 ก.ค. 2560 07:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2560 07:17 ]

ชื่อ นางพิมพ์ลดา ประยูรพันธุ์
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง    รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องอาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6