สายรุ้ง ทวีโชค

โพสต์6 มิ.ย. 2560 01:59โดยพิพัฒน์ ตะภา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 02:01 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ ]
นางสาวสายรุ้ง  ทวีโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
         ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
6 มิ.ย. 2560 02:01