บรรพต นิ่มนวล

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:46โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2560 20:43 ]
นายบรรพต นิ่มนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง 
ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการตีขิมเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ค. 2560 23:46