เกศกานดา ขำชัยภูมิ

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:42โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:42 ]
นางเกศกานดา ขำชัยภูมิ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านสงแคน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสงแคน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิĊ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ค. 2560 23:42