ปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:36โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:36 ]
นางปภาภัสส์ นันท์นิธิบวรโชค

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

บ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ĉ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ค. 2560 23:36
Comments