จุฑาทิพย์ ฐานมั่น

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:31โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:32 ]

นางจุฑาทิพย์ ฐานมั่น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบ บทที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ค. 2560 23:31