วีระยุทธ สิงหะหล้า

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:27โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:27 ]
นายวีระยุทธ  สิงหะหล้า
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนหัวนาคำ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
10 พ.ค. 2560 23:27