สกุณกานต์ เชื่อจันอัด

โพสต์10 พ.ค. 2560 23:23โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 23:28 ]
สกุณกานต์ เชื่อจันอัด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เรื่อง การใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5