นภสร เกษมธรรมแสวง

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2560 02:24 ]
นางนภสร เกษมธรรมแสวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
31 ม.ค. 2560 21:17
Ċ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ,
31 ม.ค. 2560 21:17