อาภรณ์ บุญภูมิ

โพสต์10 พ.ย. 2559 03:21โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2559 03:25 ]
 นางอาภรณ์  บุญภูมิ
 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 

ผลงานทางวิชาการ
 
๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก)  เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
 


๒. รายงานการประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  โรงเรียนเทศบาล ๑  (อนุบาลเด็กน่ารัก) 
 
เทศบาลตำบลหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ