กนกวรรณ จันทรนิมะ

โพสต์25 มิ.ย. 2559 04:19โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 04:19 ]
     เรื่อง   
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย เรื่อง โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010   
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

      โดย  กนกวรรณ  จันทรนิมะ

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านวังโพน

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1