สาริศา บุญแจ่ม

โพสต์25 มิ.ย. 2559 04:15โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2559 04:16 ]
     เรื่องก
ารพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้น  (5E)  เรื่อง  สารรอบตัว  
              วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

      โดย  นางสาริศา  บุญแจ่ม

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1