สุนทรีย์ แสงหงษ์

โพสต์17 เม.ย. 2559 01:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2559 03:39 ]

เรื่อง
 รายงานการวิจัย : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ                         การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

 

      โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1