มะลิวัลย์ คลังภูเขียว

โพสต์26 เม.ย. 2559 04:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 04:47 ]
      เรื่อง
 การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์ เรือง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

 

      โดย  มะลิวัลย์  คลังภูเขียว

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1