สุนทรีย์ แสงหงษ์

โพสต์17 เม.ย. 2559 01:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2559 04:39 ]

   
  เรื่อง
 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
         พอเพียงสู่ผู้เรียนโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

      โดย  นางสุนทรีย์  แสงหงษ์

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1