อรพรรณ ลิ้มไพบูลย์

โพสต์7 เม.ย. 2559 05:17โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 05:17 ]
      เรื่อง
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างงานหนังงสืออิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียน
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

      โดย  นางอรพรรณ  ลิ้มไพบูลย์

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1