จันทิมา บู่ทองจันทร์

โพสต์20 ธ.ค. 2558 05:30โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 05:18 ]

เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

      โดย  จันทิมา   บู่ทองจันทร์

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองปล้อง

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1