จันทิมา เจริญขามป้อม

โพสต์10 ต.ค. 2558 05:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 05:13 ]
      
 
     เรื่อง การพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

      โดย  นางจันทิมา  เจริญขามป้อม

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านโนนเหม่า

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1