เนาวรัตน์ กาบขุนทด

โพสต์17 ก.ย. 2558 23:06โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 04:56 ]
       เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
              เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

      โดย นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด

 

      ตำแหน่ง ครู

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

 

                                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1