ถนอมจิต อินทอง

โพสต์12 ก.ย. 2558 02:27โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2558 02:31 ]
    เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

      โดย นายถนอมจิต  อินทอง

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

      

       วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1