ขันทอง เด่นพันธ์

โพสต์17 ส.ค. 2558 19:41โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2558 23:49 ]
      เรื่อง ผลงานเชิงประจักษ์ / น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรม
              การเรียนการสอน เรื่อง “ปั่นเพื่อแม่” (Bike for mom)

 

      โดย นายขันทอง เด่นพันธ์

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

 

      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1