ทิพย์วรรณ สุนนท์

โพสต์18 พ.ค. 2558 19:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2558 19:03 ]
      เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง เพื่อนบ้าน (Neighbors) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

      โดย นางทิพย์วรรณ   สุนนท์

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1