วราพร ชนะศักดิ์

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:05โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2558 23:40 ]
      

     เรื่อง รายงานการพัฒนาการแต่งบทร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

      โดย นางวราพร  ชนะศักดิ์

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านโนนตูม

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1