อัญชลี ชำนาญศก

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:04โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:15 ]
   เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตพืชและสัตว์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

      โดย นางอัญชลี  ชำนาญศก

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนสุนทรวัฒนา

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

Comments