ลำพูล ขวัญยืน

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:04โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:19 ]
           
      เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
             รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

      โดย นางลำพูล   ขวัญยืน


      ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่


      วิทยฐานะ ชำนาญการ