โชษิตา เรืองสุข

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:04โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:22 ]
   เรื่อง เอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สิบประเทศสมาชิกอาเซียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      โดย นางสาวโชษิตา   เรืองสุข


      ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองปล้อง


      วิทยฐานะ ชำนาญการ