ณัชชา ทะนารี

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:04โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:25 ]
    เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
   
          โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

 

      โดย นางสาวณัชชา   ทะนารี

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1