ธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชกิจ

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:28 ]

   เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

      โดย นางธัญยธรณ์  สวโรจน์เตโชกิจ

 

      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1