ภัทรวดี หลงมา

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:31 ]

  เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 

        โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

 

  โดย นางภัทรวดี หลงมา

 

  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1