มนัส อุทัยชิน

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:03โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:33 ]

  เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

  โดย นายมนัส อุทัยชิน

 

  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง

 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1