มะลิวัลย์ กองชัย

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2558 05:55 ]

     เรื่อง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด 

            เลขคณิตคิดไม่ยาก เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร

 

      โดย นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1เอกสารเผยแพร่เพิ่มเติม>>   หนอนหนังสือ  |  รายงานการวิจัยอย่างง่าย