วาทินี ฐานวิเศษ

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:43 ]

      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Myself สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 

            โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)

 

      โดย วาทินี ฐานวิเศษ

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนไทยรัฐวิทยา

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1