กาญจณี คงโนนกอก

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:45 ]


       เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

              โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำในภาษาไทย

 

      โดย นางกาญจณี คงโนนกอก

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1