สมพาน วัฒนกุลไพศาล

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:02โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:49 ]

    เรื่อง การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

 

      โดย นางสมพาน   วัฒนกุลไพศาล

 

      ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1