สถิต คลาดโรค

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:01โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:51 ]

   เรื่อง รายงานการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อความได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

        โดยใช้นวัตกรรม 4 เดือน อ่านออก เขียนได้ ตามแผนยุทธศาสตร์ PPT MODEL ของโรงเรียนบ้านซับชมภู

 

      โดย นายสถิต  คลาดโรค

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนบ้านซับชมภู

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1