ชุลีพร สุ่ยหล้า

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:01โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:53 ]

      เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบการใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเกม

            การแข่งขัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

 

      โดย นางชุลีพร  สุ่ยหล้า

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


Comments