อรรยา สิงห์ขุนทด

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:01โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:55 ]

      เรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง บ้านมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

      โดย นางสาวอรรยา  สิงห์ขุนทด

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 


















Comments