พงพิสมร ขุยชัยภูมิ

โพสต์1 พ.ค. 2558 22:00โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 22:59 ]

    เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้การบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

            ประกอบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning)

 

      โดย นางสาวพงพิสมร   ขุยชัยภูมิ

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1Comments