กมล พัฒน์มะณี

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:59โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:34 ]

      

    เรื่อง แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)

 

      โดย นายกมล  พัฒน์มะณี

 

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

      โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1