สุภัคสรรค์ คงควร

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:36 ]

      เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

            โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

 

      โดย นางสุภัคสรรค์  คงควร

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านชีลองใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1