กาญจณี คงโนนกอก

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:58โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:42 ]

      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง

 

      โดย นางกาญจณี  คงโนนกอก

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1