อุทุมพร เงินจัตุรัส

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:57โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:46 ]

      เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เรื่อง การวัด โดยใช้ชุดการสอนกับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

 

      โดย นางสาวอุทุมพร  เงินจัตุรัส

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนสุนทรวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1