มัชฌิมา นาจะหมื่น

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:57โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:48 ]

      

        เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา โดยใช้แบบฝึกทักษะการ                    เขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

 

      โดย นางมัชฌิมา  นาจะหมื่น

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1Comments