พงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:57โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:50 ]

     เรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม

 

      โดย นายพงษ์วชิรินทร์   จันทร์เทศ

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนหนองฉนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1