สุพัฒน์ บุญกุล

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:57โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:53 ]

     

      เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2007 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

      โดย นางสุพัฒน์   บุญกุล

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1