จำปี บุญพรหม

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:56โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:54 ]

      เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

      โดย นางสาวจำปี  บุญพรหม

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1