นงค์ลักษณ์ ยศรุ่งเรือง

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:56โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:56 ]

      เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

        โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา แม่กก แม่กด แม่กบและแม่กน

 

      โดย นางนงค์ลักษณ์  ยศรุ่งเรือง

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1