ด้าว คลังชำนาญ

โพสต์1 พ.ค. 2558 21:56โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 23:58 ]

      เรื่อง รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มหัศจรรย์พืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา

 

      โดย นายด้าว  คลังชำนาญ

 

      ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 

      โรงเรียนบ้านห้วยกนทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1